+358 46 922 4770 Enable JavaScript to view protected content.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Toiminnan päämääränä on olla kannattava ja kilpailukykyinen yritys. Tavoitteena on toimittaa asiakkaillemme virheettömiä tuotteita, palvelua ja toimintaa.

Ammattitaitoinen henkilökunta tuntee asiakkaidemme vaatimukset ja vastaavat tuotteen, palvelun ja toiminnan laadun toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa. Koko henkilöstö on sitoutunut tarvittaessa nopeisiin ja joustaviin toimituksiin.

Verkostoitumalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös silloin, kun komponentin mitat tai muoto ei sovellu omalle koneistuskonekannallemme.

Jatkuvalla toiminnan kehittämisellä varmistamme, että pystymme vastaamaan muuttuviin laatu- ja ympäristövaatimuksiin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan ja olemme tietoisia toimintamme ympäristövaikutuksista.

Yritysjohto sitoutuu laadun tekemiseen ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen. Laserpinnoitus palvelumme tukee kestävää kehitystä ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka katselmoidaan säännöllisesti sen soveltuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Yrityksellämme on laatusertifikaatti ISO 9001:2015 ja ympäristösertifikaatti ISO 14001:2015.